O projekcie

Otwieracz jest projektem  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem” (http://www.dalejrazem.pl/), realizowanym przez zespół młodych warszawskich aktywistów: psychologów, terapeutów, animatorów kultury i artystów.

Co się będzie działo?

Dwa dni warsztatów, spotkań, wystaw, happeningów i innych eventów w różnych miejscach Warszawy.

Kiedy?

1-2 kwietnia 2012 
Data ta nie została wybrana przypadkowo – każdy drugi kwietnia to Światowy Dzień Autyzmu.

Gdzie?

- pod mostem
- w sklepie mięsnym
- u fotografa
- w kawiarni
- w prywatnym mieszkaniu
- w domu pogrzebowym
- w ZOO
- w starym tramwaju

...i w wielu innych miejscach, które na co dzień niekoniecznie kojarzą się ze sztuką (szczegółowy program w przygotowaniu).

Co dalej?

Dochód z akcji zostanie przeznaczony na budowę profesjonalnego ośrodka dla osób z autyzmem i ich rodzin w Zielonej Górze. Znajdą się w nim pracownie do nauki dla dorosłych, przedszkole i sale terapeutyczne dla dzieci oraz sala szkoleniowa, w której będą się odbywać zajęcia dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy.

Dlaczego "Otwieracz"?

Najprościej powiedzieć, że Otwieracz to przestrzeń wymiany umiejętności. Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek ma jakiś talent, umiejętność czy pasję, którą może się podzielić z innymi. Każda osoba zdobywa w swoim życiu niepowtarzalne doświadczenia i gromadzi wiedzę z różnych dziedzin. Dzielenie się wiedzą zwiększa ogólny kapitał społeczeństwa i wywołuje efekt synergii. Otwieracz stwarza przestrzeń do dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi osobami. 

Metaforyka otwierania jest dla nas ważna z dwóch względów. Po pierwsze, poprzez udostępnianie swoich mieszkań, swojej prywatnej przestrzeni, będziemy dawać przykład symbolicznego otwierania się na innych ludzi. Otwierając swoje mieszkania dla innych osób zapraszamy je do naszej prywatnej przestrzeni i pokazujemy kawałek swojego świata. Przełamujemy pewną barierę, odgradzającą nas od innych. Chcielibyśmy naszym projektem zwrócić uwagę na narastający trend zamykania się w mieszkaniach-twierdzach oraz promować model społeczeństwa oparty na wzajemnym zaufaniu i sąsiedzkiej kooperacji.

Po drugie, symbolika otwierania koresponduje ze specyfiką choroby, jaką jest autyzm. Osoby cierpiące na autyzm charakteryzują się brakiem zainteresowania kontaktem z innymi ludźmi, mało mówią, nie utrzymują kontaktu wzrokowego itp., przez co są są wykluczane z życia społecznego. Chcielibyśmy poprzez wsparcie rehabilitacji chorych na autyzm przywrócić te osoby światu. Naszym celem jest również popularyzacja wiedzy o tej chorobie i zwiększenie tolerancji wobec cierpiących na nią ludzi. Podczas akcji odbędą się wystawy prac osób z autyzmem, spotkania, wykłady i pokazy filmów przybliżające ich doświadczenia.

Osobom z autyzmem kontakt i komunikowanie się z innymi sprawiają trudność. Mogą być przez to wykluczone z życia społecznego - napotykać na mur braku zrozumienia. Poprzez akcję edukacyjną na temat autyzmu oraz wspólne działania autystów z osobami zdrowymi pragniemy oswoić ludzi z tą chorobą i przełamać stereotypy na jej temat.